Forum breadcrumbs - You are here:Gentlemen's ForumTOMBOLA SIXSENS: TOMBOLAJULI
Please or Register to create posts and topics.

JULI

beter ù/mee stoppen

gaan vrijkaartrjes meer

is bron van ergernis

Quote from Ma doare in Pula on August 16, 2023, 8:14 pm

Ik ben daarentegen blij dat Sixsens een genuanceerde en waarheidsgetrouwe mening wel weet te waarderen.

Zijn er ook niet waarheidsgetrouwe meningen dan? En als je antwoord daarop bevestigend is, ben jij dan degene die bepaalt dat die andere mening niet waarheidsgetrouw is?

Of is elke mening die anders is dan de jouwe per definitie niet waarheidsgetrouw?

Verder schrijf je dat mensen lange tenen hebben en jou je vrijkaart niet gunnen, terwijl dat in geen enkele post staat. Sterker nog, er wordt een aantal keren expliciet aangegeven dat men iedereen zijn vrijkaart gunt, dus dat is gewoon iemand iets in de mond leggen wat nergens staat. En waarom je mensen woorden in de mond legt die er niet staan of wat je daarbij denkt te winnen ontgaat me volledig??

Quote from Ma doare in Pula on August 16, 2023, 8:14 pm

Ik heb me inderdaad niet ingeschreven. Eerlijk als ik ben in mijn berichten, sorry naar de mensen met lange tenen, zal ik dat nu ook zijn.

Desondanks hartelijk dank voor de waardering.

Het blijkt helaas maar eens te meer dat er schrijvers zijn die een ander geen eigen mening en andere zienswijze gunnen en nu ook al geen vrijkaartje. Exemplarisch, kan er niet anders van maken. Ik ben daarentegen blij dat Sixsens een genuanceerde en waarheidsgetrouwe mening wel weet te waarderen.

Ik koester mijn onafhankelijkheid en zal derhalve geen gebruik maken van de gratis entree. Zodoende zal de lezer gewaarborgd zijn van onafhankelijke berichtgeving omdat ik niemand naar de mond hoef te praten.  Geef het maar aan een broodschrijver die meent er recht op te hebben.

 

Iedereen die een andere mening heeft dan jij, beticht jij van lange tenen. Vervolgens roep je hier dat er mensen zijn die een andere zienswijze en eigen mening niet gunnen. Ik neem aan dat je het over jezelf hebt. Want jij roept in menig draadje dat nieuwkomers de verslagen van “bepaalde gentlemen hier met een korreltje zout moeten nemen” en dat “het allemaal niet zo rooskleurig is, als dat het hier geplaatst wordt” er zouden ook mensen “Onrealistisch verwachting wekken.”

Dus ja, volgens mij ben jij de persoon met lange tenen, en heb jij moeite met een mening anders dan die van jou. Jij bent ook degene die verwijten maakt, met je “Je hebt precies dat bereikt waarvoor ik al eens waarschuwde.”

Volgens mij heb ik ook al gezegd dat ik iedereen z’n vrijkaartje gun en dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. Begrijpend lezen is niet echt je ding volgens mij, jij plaatst liever woorden (die vaak niet kloppen) in andermans mond. Ik heb je daar al vaker op gewezen maar vergeefs. Veel plezier met je vrijkaartje en wat je ermee doet dat zal me werkelijk een worst wezen, want veel meer dan op anderen neerpraten en kritiek uiten op anderen doe je hier toch niet en dat zal door een vrijkaartje echt niet anders worden.

 

Molaar and Wandelaar5 have reacted to this post.
MolaarWandelaar5